Tuyển dụng

JProTech luôn tìm kiếm các ứng viên có niềm đam mê dữ liệu và mong muốn góp phần tạo ra giá trị xã hội, đặc biệt là Y Tế của Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ phát triển khả năng và hoàn thành mong muốn của mình.

Nếu bạn chưa tìm thấy vị trí thích hợp; nếu bạn là người có tính sáng tạo, tận tâm và tự tin vào khả năng tư duy đột phá của mình, đừng ngần ngại gửi thông tin cho chúng tôi, chúng tôi luôn có những vị trí phù hợp dành cho bạn.

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Dữ liệu

Trụ sở chính – TP. Hồ Chí Minh


Chuyên viên Hành chính văn phòng

Trụ sở chính – TP. Hồ Chí Minh


Kỹ sư Hệ thống

Trụ sở chính – TP. Hồ Chí Minh


Kỹ sư Cloud

Văn phòng Hà Nội


Chuyên viên Phát triển thị trường

Trụ sở chính – TP. Hồ Chí Minh


Chuyên viên Phân tích dữ liệu

Trụ sở chính – TP. Hồ Chí Minh