Quy định thông tin


Nội dung của Bảo mật thông tin này đưa ra những mô tả nhằm giúp Người dùng hiểu rõ về phạm vi, mục đích và cam kết của Chúng tôi, khi Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu Người dùng trên website này. Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin là rất quan trọng và Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ chúng khi Người dùng tin tưởng cung cấp cho Chúng tôi.

Phạm vi và mục đích thu thập thông tin

Cookies: Cookies và/hoặc các công nghệ tương tự khác (gọi chung là Cookies) có thể sẽ được sử dụng trong suốt quá trình Người dùng truy cập và sử dụng website. Thông qua Cookies, Chúng tôi thu thập, phân tích địa chỉ IP, các số nhận dạng thiết bị, loại trình duyệt và phiên bản của trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, … Từ đó, Chúng tôi tìm hiểu thêm về xu hướng của Người dùng và đưa ra các tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ phù hợp, cũng như cải thiện an ninh, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận. Xin lưu ý rằng Cookies không thể truy cập hoặc thao tác dữ liệu trong ổ cứng của Người dùng và Người dùng có thể thiết lập để vô hiệu hóa hoặc nhận thông báo khi được gửi Cookies.

Bên cạnh đó, Chúng tôi cũng thu thập thông tin Người dùng qua việc sử dụng “Google analytics” để ghi lại dữ liệu về lượt truy cập vào các danh mục được hiển thị website. Những thông tin được ghi lại này sẽ không liên quan đến thông tin cá nhân của Người dùng. Qua việc thu thập thông tin này để Chúng tôi biết được xu hướng quan tâm của Người dùng đến loại sản phẩm, dịch vụ nào, đồng thời để tối ưu hoạt động của website, tạo sự thuận tiện hơn khi Người dùng truy cập.

Ngoài ra, Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin định danh như tên, công ty, địa chỉ, email, số điện thoại, … khi Người dùng tự nguyện cung cấp cho Chúng tôi tại mục “Liên hệ”, nhằm hỗ trợ giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng cũng như cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi đến Người dùng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin Người dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ quy định Pháp luật cũng như tuân thủ nội dung tại mục Bảo mật thông tin này. Thông tin cá nhân Người dùng sẽ chỉ được Chúng tôi sử dụng nội bộ Công ty và cho một hoặc toàn bộ các mục đích sau: (i) Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, yêu cầu của Người dùng liên quan đến sản phẩm; (ii) Tư vấn sản phẩm, dịch vụ mà JProTech cung cấp; (iii) Thực hiện những hoạt động liên quan đến khảo sát, quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

Thông tin Người dùng chỉ được Chúng tôi chia sẻ trong trường hợp cần thiết khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin mà Người dùng cung cấp sẽ được lưu trữ và quản lý trên hệ thống của Công ty Chúng tôi.

Thông tin sẽ được lưu trữ vô thời hạn hay theo nhu cầu sử dụng của Chúng tôi, ngoại trừ trường hợp Người dùng gửi yêu cầu hủy bỏ bằng email hoặc gửi thư trực tiếp đến địa chỉ Công ty thể hiện tại Website này.

Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết không sử dụng, cung cấp hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba khi không có sự đồng ý của Người dùng, ngoại trừ (các) trường hợp đã được nêu ở nội dung của bản Bảo mật thông tin này.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng và nỗ lực (trong khả năng của mình) trong việc bảo vệ dữ liệu Người dùng bằng nhiều biện pháp kỹ thuật, để bảo đảm tính an toàn, tránh những truy cập trái phép, bất hợp pháp hoặc sự phá hủy, thiệt hại không mong muốn.