JData

“Data is the most valuable asset in the world”

Brittany Kaiser

Hệ thống Cơ Sở Dữ Liệu (viết tắt là CSDL) luôn là thành phần cốt lõi của bất kỳ một Hệ Thống Thông Tin nào. Việc đảm bảo cho hệ thống CSDL luôn sẵn sàng, hiệu quả và bảo đảm an ninh, bảo mật, tránh các nguy cơ bị tấn công / bị mất dữ liệu nhạy cảm luôn là ưu tiên hàng đầu ở mỗi Hệ Thống Thông Tin.

Giới thiệu

JData là bộ sản phẩm dịch vụ chuyên dụng của JProTech hỗ trợ từ đầu đến cuối cho việc đảm bảo an ninh thông tin và khả năng vận hành liên tục cho hệ thống CSDL:

 • Thường xuyên được kiểm tra giám sát.
 • Hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp.
 • Nâng cao hiệu năng xử lý khối lượng dữ liệu và giao dịch lớn.
 • Tối ưu kiến trúc để hoạt đông hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ an toàn trước các nguy cơ tấn công.
 • Kiểm soát các rủi ro với dữ liệu.

JData – Secure

JData – Secure là dòng dịch vụ cao cấp và toàn diện chuyên về an ninh bảo mật cho hệ thống CSDL của JProTech. JData – Secure giúp khách hàng:

 • Ngăn ngừa nguy cơ tấn công các lỗ hổng bảo mật để truy xuất trái phép và đánh cắp dữ liệu từ cả nội bộ và bên ngoài.
 • Kiểm soát rủi ro từ các nguồn truy cập hay hành vi khả nghi. Thực hiện truy vết khi cần thiết.
 • Đánh giá mức độ an toàn và khả năng bị tấn công của hệ thống.

Trong một hệ thống Công Nghệ Thông Tin, CSDL có thể bị tấn công từ rất nhiều phương thức và vị trí khác nhau. Do đó, một giải pháp bảo vệ toàn diện cần thực hiện ngăn ngừa, kiểm soát và phân tích chuyên sâu về an ninh dữ liệu.

JData – Speedup

JData – Speedup là dòng dịch vụ chuyên dụng dành cho nhu cầu đảm bảo vận hành liên tục cho hệ thống CSDL của JProTech, bao gồm:

 • Kiểm tra hiệu năng xử lý của CSDL cho nhu cầu hiện tại và cả nhu cầu phát triển trong tương lai.
 • Kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống CSDL.
 • Kiểm tra mức độ đáp ứng về mặt tài nguyên của hệ thống CSDL với nhu cầu phát triển trong tương lai.
 • Áp dụng các các thông lệ tốt nhất đối với từng loại CSDL.
 • Tối ưu và nâng cao hiệu năng xử lý của hệ thống CSDL.
 • Hỗ trợ xử lý các tác vụ khó hay phức tạp cho hệ thống CSDL gồm cả xử lý sự cố.

JData – Speedup đảm bảo vận hành liên tục cho CSDL qua việc kiểm tra mức độ sẵn sàng, năng lực xử lý, khả năng đáp ứng tài nguyên cùng với việc hỗ trợ hoạt động và xử lý lỗi 24×7

Ứng dụng

 • Hỗ trợ vận hành các CSDL quan trọng
  trong hệ thống
 • Kiểm tra và khuyến nghị xử lý
  khi CSDL có dấu hiệu bị tấn công
 • Tăng tốc độ xử lý của CSDL
  khi giao dịch chậm hoặc quá tải.
 • Tối ưu cấu trúc lưu trữ
  khi lượng dữ liệu phát sinh lớn
 • Chuẩn hóa CSDL tuân thủ
  tiêu chuẩn bảo mật
 • Kế hoạch nâng cấp hay mở rộng
  hệ thống CSDL

Liên hệ

Với JData, JProTech chúng tôi nhắm đến việc tối ưu phần lõi dữ liệu nhằm mang lại sự an toàn và khả năng sẵn sàng cho doanh nghiệp và tổ chức trong vận hành và kinh doanh