Giải pháp IOC

IOC được xem là một trong các giải pháp nhằm đẩy nhanh sự chuyển dịch công nghệ 4.0 cho mỗi doanh nghiệp, tổ chức.

Giải pháp IOC của JProTech cung cấp “bộ não số” với khả năng tích hợp dữ liệu từ các hệ thống sẵn có để phối hợp cùng với các phần mềm điều khiển và giám sát trung tâm nâng cao hiệu quả điều hành.

Chức năng chính

Giải pháp IOC của JProTech
đem đến cho khách hàng

Đánh giá yêu cầu kinh doanh / vận hành

để hiểu được nhu cầu thực sự của khách hàng, đồng thời giới thiệu các hình mẫu khai thác dữ liệu phù hợp với thực tế và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Khảo sát và phân tích nguồn dữ liệu

dựa trên hiện trạng của dữ liệu, thông tin đang có nhằm xác định mức độ quan trọng của thông tin, khả năng đáp ứng của các nguồn dữ liệu cho các yêu cầu đã được khách hàng đưa ra.

Khảo sát và phân tích mục đích sử dụng

đưa về các nhóm thông tin cụ thể, làm cơ sở cho việc thiết kế một hệ thống hiệu quả.

Thiết kế màn hình và bố cục Trung Tâm

theo cấu trúc tối ưu và linh hoạt, nhằm hiện thị các thông tin theo thời gian thực một cách trực quan và dễ tiếp nhận nhất.

Thiết kế và tối ưu kiến trúc Datawarehouse

để khai thác được thông tin một cách hiệu quả, đem lại hiệu năng cao và đồng nhất từ nguồn dữ liệu, lưu trữ cho đến hiển thị trên màn hình trung tâm.

Phát triển ETL

hướng các luồng dữ liệu theo đúng yêu cầu khai thác, quy trình và tiêu chuẩn đề ra.

Tùy biến báo cáo và Bảng thông tin tổng quan (Dashboard)

nhằm đưa ra những thông tin có giá trị và bám sát nhất cho những yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

Với giải pháp IOC
JProTech cung cấp thêm các tùy chọn về

Tích hợp /
di dời dữ liệu

Tùy biến cảnh báo /
mục đích sử dụng

Tối ưu dữ liệu /
kiến trúc / ETL

Bảo trì / Quản trị
theo yêu cầu

Lắp đặt / cài đặt
hạ tầng theo chuẩn

Hãy liên hệ với JProTech ngay khi:

Tìm kiếm giải pháp để xây dựng trung tâm điều hành thông minh.

Tối ưu hóa thông tin trên màn hình điều hành.

Bảo trì và quản trị vận hành.