Giải pháp Data Warehouse

Nếu dữ liệu là nguồn tài nguyên quý giá của doanh nghiệp thì Kho Dữ liệu dùng chung (Data Warehouse) chính là một trong những nơi quan trọng nhất trong Hệ Thống Thông Tin

Chức năng chính

Giải pháp Data warehouse của JProTech chính là để giúp doanh nghiệp xây dựng Kho Dữ Liệu trên nền tảng hiểu được sự cần thiết của giải pháp, đánh giá chính xác các yêu cầu kinh doanh cho đến thiết kế kiến trúc tối ưu để khai thác được sức mạnh mà tài nguyên dữ liệu đem lại.

Giải pháp Data warehouse của JProTech
bao gồm các hạng mục

Đánh giá yêu cầu kinh doanh / vận hành

trong bước đầu làm việc với khác hàng, đồng thời cũng hỗ trợ khách hàng hiểu về mô hình, chức năng của Kho Dữ Liệu dùng chung để từ đó đưa ra những yêu cầu bám sát với thực tế và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Khảo sát, đánh giá nguồn và tích hợp dữ liệu

dựa trên hiện trạng của doanh nghiệp nhằm xác định mức độ quan trọng của thông tin, khả năng đáp ứng của các nguồn dữ liệu cho các yêu cầu đã được khách hàng đưa ra.

Thiết kế và tối ưu kiến trúc Data warehouse

vừa khiến cho Kho Dữ Liệu Dùng chung lưu trữ một cách hiệu quả mà còn nâng cao hiệu năng và đáp ứng linh hoạt cho các yêu cầu khai thác, vận hành.

Phát triển ETL

đảm bảo dữ liệu từ các nguồn được làm sạch, chính xác và an toàn khi chuyển vào Kho Dữ Liệu dùng chung theo đúng quy trình và tiêu chuẩn

Đối với các hệ thống Datawarehouse đã được triển khai hay đi vào vận hành
nhưng cần được hỗ trợ mở rộng

JProTech cung cấp thêm các tùy chọn về

Tích hợp /
di dời DWH

Tối ưu dữ liệu /
kiến trúc / ETL

Chuẩn hóa
quản trị dữ liệu

Bảo trì / Quản trị
theo yêu cầu

Lắp đặt / cài đặt
hạ tầng theo chuẩn

Hãy liên hệ với JProTech ngay khi:

Tư vấn để xây dựng hệ thống Kho Dữ Liệu dùng chung.

Triển khai giải pháp Data warehouse chuyên nghiệp.

Nâng cấp mở rộng hạy chuyển đổi nền tảng của giải pháp Data warehouse đang hoạt động.