Giải pháp BI

Business Intelligence đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp vì nó trả lời được các câu hỏi từ kho dữ liệu mà doanh nghiệp đang nắm giữ

Chức năng chính

Giải pháp Business Intelligence của JProTech được thiết kế giúp khách hàng khai thác được những thông tin hữu ích trong kho dữ liệu của mình để đưa ra được các quyết định chính xác hơn trong điều hành, định hướng chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn.

Giải pháp BI của JProTech
cung cấp các hạng mục

Đánh giá yêu cầu kinh doanh / vận hành

để hiểu được nhu cầu thực sự của khách hàng, đồng thời giới thiệu các hình mẫu khai thác dữ liệu phù hợp với thực tế và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Khảo sát và phân tích nguồn dữ liệu

dựa trên hiện trạng của dữ liệu, thông tin đang có nhằm xác định mức độ quan trọng của thông tin, khả năng đáp ứng của các nguồn dữ liệu cho các yêu cầu đã được khách hàng đưa ra.

Khảo sát và phân tích mục đích sử dụng

đưa về các nhóm thông tin cụ thể, làm cơ sở cho việc thiết kế một hệ thống hiệu quả.

Thiết kế và tối ưu kiến trúc Data warehouse

để khai thác được thông tin một cách hiệu quả, đem lại hiệu năng cao và đồng nhất từ nguồn dữ liệu, lưu trữ cho đến dữ liệu kết xuất.

Phát triển ETL

hướng các luồng dữ liệu theo đúng yêu cầu khai thác, quy trình và tiêu chuẩn đề ra.

Tùy biến báo cáo và Bảng thông tin tổng quan (Dashboard)

nhằm đưa ra những thông tin có giá trị và bám sát các yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đã và đang triển khai giải pháp Businnes Intelligence
nhưng cần chuẩn hóa, mở rộng, nâng cấp để hệ thống hiệu quả hơn

JProTech cung cấp thêm các tùy chọn về

Tích hợp /
di dời DWH

Tùy biến cảnh báo /
mục đích sử dụng

Tối ưu dữ liệu /
kiến trúc / ETL

Bảo trì / Quản trị
theo yêu cầu

Lắp đặt / cài đặt
hạ tầng theo chuẩn

Hãy liên hệ ngay với JProTech khi:

Cần khai thác thông tin từ Kho Dữ Liệu dùng chung.

Cần nâng cấp mở rộng hệ thống Business Intelligence đang sử dụng.

Cân chuyển đổi sang giải pháp Business Inteligence tối ưu hơn.