Dịch vụ Cloud

Điện toán đám mây là xu hướng của Công Nghệ Thông Tin trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Hãy để JProTech giúp bạn chuyển đổi hệ thống lên Cloud theo cách tối ưu và hiệu quả nhất

Đặc điểm

JProTech hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi lên Cloud theo pha nhằm nâng cao khả năng thành công và giảm thiểu rủi ro

01


Chuẩn bị & khảo sát

Khảo sát hệ thống cần chuyển đổi để xác định nhu cầu và phạm vi thực tế. Kết hợp với việc đánh giá độ sẵn sàng chuyển đổi của hệ thống.

02


Xây dựng phương án

Xây dựng kiến trúc hệ thống để khách hàng có cái nhìn tổng thể về khả năng đáp ứng của Cloud cho nhu cầu hay kế hoạch kinh doanh củ mình.

03


Thử nghiệm &
triển khai

Hệ thống sẽ được thử nghiệm các chức năng trước khi triển khai. Tùy chọn hỗ trợ giám sát giúp đảm bảo dịch vụ sau chuyển đổi sẽ được thông suốt và hoạt động hiệu quả.

04


Bảo trì và hỗ trợ

Đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng Cloud. Kiểm tra định kỳ, theo dõi hiệu năng và tư vấn sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ Cloud nổi bật

Di dời lên Cloud ứng dụng trên VMWare

Xây dựng trung tâm
dự phòng trên Cloud

Xây dựng hệ thống Cơ Sở Dữ Liệu trên Cloud


Xây dựng Kho CSDL dùng chung trên Cloud

Hãy liên hệ ngay với JProTech khi:

Cần tìm hiểu thông tin về việc triển khai Hệ Thống Thông Tin trên Cloud.

Cần đánh giá độ sẵn sàng chuyển đổi của hệ thống cần di dời lên Cloud.

Cần triển khai tạo mới hay di dời hay mở rộng tải xử lý (workload) lên Cloud.

Cần hỗ trợ tối ưu chi phí sử dụng Cloud