Dịch vụ Bảo trì

Bất cứ Hệ Thống Thông tin nào muốn hoạt động hiệu quả thì đều phải được chăm sóc với một dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp

Chức năng chính

JProTech cung cấp dịch vụ bảo trì cho:

Hệ thống CSDL gồm các hệ CSDL phổ biến như MySQL, Microsoft SQL, … và đặc biệt là Oracle Database.

Máy chủ và thiết bị lưu trữ cho hầu hết các dòng sản phẩm của các Nhà Sản Xuất hàng đầu như Oracle, IBM, Dell, …

Cập nhật bản vá lỗi

Thực hiện cập nhật theo quy trình và tiêu chuẩn của Hãng. Tùy chọn hỗ trợ sau cập nhật giúp ghi nhận cảnh báo lỗi và theo dõi hiệu năng nhằm giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong vận hành.

Vệ sinh thiết bị định kỳ

Vệ sinh các thiết bị CNTT theo tiêu chuẩn công nghiệp nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị.

Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp theo yêu cầu

Hỗ trợ toàn bộ yêu cầu liên quan đến hệ thống, hệ điều hành, ảo hóa và CSDL.

Hỗ trợ cầu nối

Kết nối Nhà Sản Xuất và khách hàng bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh chuyên nghành.

Giám sát vận hành

Theo dõi vận hành hệ thống hay Trung Tâm Dữ Liệu và hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu .

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Kiểm tra từ cơ bản đến chuyên sâu để đánh giá tình trạng hoạt động và cảnh báo (nếu có), từ đó có các khuyến nghị phù hợp hỗ trợ ra quyết định.

Hãy liên hệ ngay với JProTech khi:

Cần nhân sự chuyên môn vận hành hệ thống máy chủ mới hay hệ thống máy chủ chuyên dụng.

Cần hỗ trợ trực tiếp từ nhân sự tại chỗ với ngôn ngữ tiếng Việt hay tiếng Anh chuyên nghành.

Hệ Thống Thông Tin có dấu hiệu bị tấn công hay hệ thống bị treo gây ra gián đoạn kinh doanh.

Cần dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp cho hệ thống CSDL quan trọng.