Bảo mật thông tin xuất phát từ phía ngân hàng và khách hàng

Số hóa trong ngành ngân hàng là xu hướng tất yếu để các ngân hàng tồn tại và phát triển trong thời đại mới trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và sự lớn mạnh của Fintech (công nghệ tài chính). Bên cạnh những lợi ích đem lại như giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, đưa lại nhiều tiện ích cho khách hàng, thì những lo ngại về vấn đề bảo mật trong các giao dịch thanh toán cũng ngày càng tăng. Thiệt hại liên quan đến lĩnh vực này tăng theo cấp số nhân. Việc bảo mật thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại trong lĩnh vực ngân hàng cần được thực hiện từ cả phía ngân hàng và khách hàng.