Blog

PCI DSS hay PA DSS?

Khi sử dụng các loại thẻ thanh toán nói chung, chủ thẻ cũng như các tổ chức tín dụng có thể gặp nhiều rủi ro và tổn thất do vấn đề gian lận,…