JPROTECH VÀ ISOFH HỢP TÁC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO Y TẾ

Công ty cổ phần Công nghệ ISOFH và Công ty TNHH Công Nghệ JPROTECH ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc xây dựng giải pháp chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành trong lĩnh vực Y Tế. Hiện nay, có thể thấy xu hướngContinue reading “JPROTECH VÀ ISOFH HỢP TÁC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO Y TẾ”