Xây dựng Oracle Database với kiến trúc có tính sẵn sàng cao

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng Oracle Database trong các hệ thống quan trọng nhất của mình. Việc đảm bảo tính sẵn sàng, liên tục dịch vụ cho các hệ thống này là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu, Oracle cũng giới thiệu các mô hình kiến trúc có tính sẵn sàng cao của cơ sở dữ liệu Oracle (Oracle Maximum Availability Architecture – MAA) để khách hàng có thể tham khảo và áp dụng trong việc xây dựng hệ thống của mình. Mỗi kiến ​​trúc MAA của Oracle, sử dụng một tập hợp tối ưu các khả năng của Oracle, khi được triển khai cùng nhau, sẽ đạt được một mức dịch vụ đáng tin cậy nhất định cho sự sẵn sàng cao và bảo vệ dữ liệu.

Kiến trúc MAA của Oracle cung cấp nhiều lựa chọn về các mẫu kiến ​​trúc cho tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng. Một tập hợp các kiến ​​trúc tham chiếu tiêu chuẩn, bao gồm Bronze, Silver, Gold, và Platinum, cung cấp khả năng mở rộng trong suốt với ứng dụng, bảo vệ dữ liệu, sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa cho cơ sở dữ liệu Oracle.

Bronze – Kiến trúc HA Single Instance

Kiến trúc Bronze cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu cơ bản với chi phí thấp nhất có thể. Giảm mức độ HA (High Availability) và giảm mức bảo vệ dữ liệu được chấp nhận để đổi lấy chi phí giảm và giảm phức tạp khi thực hiện.

Kiến trúc Bronze sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle đơn. Dữ liệu chỉ được sao lưu trên cùng trung tâm dữ liệu và lưu trữ thêm bản dự phòng. Khi có sự cố đối với CSDL hoặc máy chủ CSDL không thể phục hồi, cần phải có một hệ thống mới để thực hiện việc khôi phục dữ liệu. Việc sao lưu và khôi phục sẽ sử dụng công cụ RMAN của Oracle.

Bảng tóm tắt so sánh tiêu chí mục tiêu thời gian phục hồi – recovery time objectives – RTO) và mục tiêu thời điểm phục hồi (recovery point objectives – RPO) của kiến trúc Bronze

KiểuSự kiệnDowntimeKhả năng mất dữ liệu
Sự cốDatabase Instance hư hỏngNhiều phútKhông
Sự cốMáy chủ hư hỏng có thể phục hồiNhiều phút đến một giờKhông
Sự cốHư hỏng dữ liệu, hư hỏng máy chủ không thể khôi phục, hư hỏng Database hoặc hư hỏng siteNhiều giờ đến nhiều ngàyTừ backup lần cuối cùng
Kế hoạchBảo trì phần cứng hoặc hệ điều hành và cập nhật bản vá CSDL không thể được thực hiện onlineNhiều phút đến nhiều giờKhông
Kế hoạchNâng cấp CSDLNhiều phút đến nhiều giờKhông
Kế hoạchDi chuyển nền tảngNhiều giờ đến một ngàyKhông

Silver – Kiến trúc HA với Automatic Failover

Kiến trúc Silver xây dựng trên kiến trúc Bronze bằng cách kết hợp công nghệ clustering để cải thiện tính sẵn sàng cho cả sự cố và bảo trì theo kế hoạch. Kiến trúc Silver sử dụng Oracle RAC hoặc Oracle RAC One Node để đem lại tính sẵn sàng cao, cung cấp khả năng tự động chuyển sang dự phòng (automatic failover) khi có một sự cố ngừng hoạt động không thể phục hồi của một CSDL. Sử dung Oracle RAC cũng giảm thiểu thời gian dừng hệ thống cho các tác vụ bảo trì hoặc cập nhật hệ thống.

Bảng tóm tắt RTO và RPO của kiến trúc Silver.

KiểuSự kiệnDowntimeKhả năng mất dữ liệu
Sự cốDatabase Instance hư hỏngGiây (Oracle RAC)Không
Sự cốMáy chủ hư hỏng có thể phục hồiGiây (Oracle RAC) Phút (Oracle RAC One Node)Không
Sự cốHư hỏng dữ liệu, hư hỏng máy chủ không thể khôi phục, hư hỏng Database hoặc hư hỏng siteNhiều giờ đến nhiều ngàyTừ backup lần cuối cùng
Kế hoạchBảo trì phần cứng hoặc hệ điều hành và cập nhật bản vá CSDL không thể được thực hiện trên Oracle RACKhôngKhông
Kế hoạchNâng cấp CSDLNhiều phút đến nhiều giờKhông
Kế hoạchDi chuyển nền tảngNhiều giờ đến một ngàyKhông

Gold – Kiến trúc HA toàn diện và phục hồi thảm họa

Kiến trúc Gold xây dựng trên kiến trúc Silver bằng cách sử dụng công nghệ đồng bộ (replication) cơ sở dữ liệu để cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu và HA cao hơn nhiều đối với tất cả các loại sự cố, ​​bao gồm hỏng dữ liệu, lỗi cơ sở dữ liệu và sự cố toàn bộ trung tâm dữ liệu chính. Có một bản sao được đồng bộ cũng cung cấp những lợi thế đáng kể về giảm thời gian dừng hệ thống khi thực hiện bảo trì có kế hoạch. RTO được giảm xuống giây hoặc phút cùng với RPO đi kèm bằng 0 hoặc gần bằng 0 tùy thuộc vào cấu hình.

Bảng tóm tắt RTO và RPO của kiến trúc Gold:

KiểuSự kiệnDowntimeKhả năng mất dữ liệu
Sự cốDatabase Instance hư hỏngGiâyKhông
Sự cốMáy chủ hư hỏng có thể phục hồiGiâyKhông
Sự cốHư hỏng dữ liệu, hư hỏng máy chủ không thể khôi phục, hư hỏng Database hoặc hư hỏng siteKhông đến nhiều phútGần như không nếu dùng ASYNC. Không nếu dùng SYNC
Kế hoạchBảo trì phần cứng hoặc hệ điều hành và cập nhật bản vá CSDL không thể được thực hiện trên Oracle RACKhôngKhông
Kế hoạchNâng cấp CSDLGiâyKhông
Kế hoạchDi chuyển nền tảngGiâyKhông

Kiến trúc Platinum 

Kiến trúc Platinum được xây dựng dựa trên kiến trúc Gold để cung cấp mức cao nhất về sự sẵn sàng và bảo vệ dữ liệu cho các ứng dụng quan trọng, tuyệt đối không chấp nhận việc xảy ra sự cố hoặc mất mát dữ liệu. Kiến trúc Platinum cho phép không có thời gian dừng dịch vụ trong việc bảo trì, di chuyển và nâng cấp ứng dụng, cũng như đảm bảo không mất dữ liệu trong trường hợp cơ sở dữ liệu chính bị hư hỏng vì bất kỳ lý do gì, bất kể khoảng cách giữa các site. Kiến trúc Platinum tự động quản lý sự sẵn sàng của dịch vụ cơ sở dữ liệu và cân bằng tải trên các cơ sở dữ liệu đồng bộ ở nhiều site.

Tham khảo:

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/haiad/

%d bloggers like this: