Công nghệ hội tụ trên phiên bản Oracle Database 21c

Phiên bản mới nhất của cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới, Oracle Database 21c, được phát hành theo tiêu chí ưu tiên cho điện toán đám mây – “cloud first”. Phiên bản chạy trên nền tảng Cloud của Oracle được ra mắt vào Tháng Mười Hai 2020, và bản hoạt động trên máy chủ on-premise được phát hành muộn hơn, vào Tháng Tám 2021.

Oracle đã nhất quán áp dụng phương pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu trong một CSDL hội tụ, thay vì chia nhỏ thành nhiều thành phần chức năng đơn dụng. Hay nói cách khác, CSDL hội tụ của Oracle là CSDL đa mô hình (multi-model), phục vụ nhiều đối tượng (multi-tenant) và nhiều loại công việc khác nhau (multi-workload). Cơ sở dữ liệu Oracle hỗ trợ đầy đủ nhiều mô hình dữ liệu và phương pháp truy cập, đơn giản hóa việc hợp nhất trong khi đảm bảo tính cô lập và vượt trội trong các trường hợp sử dụng khối lượng công việc cơ sở dữ liệu điển hình – cả hoạt động và phân tích.

Dưới đây là điểm qua các tính năng mới của CSDL Oracle phiên bản 21c

Bảng Blockchain

Blockchain được coi là một công nghệ đã hứa hẹn để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến việc xác minh các giao dịch. Oracle đã giải quyết vấn đề khó khăn của công nghệ blockchain trong việc xây dựng các ứng dụng có thể hỗ trợ sổ cái phân tán (distributed ledger), với bảng Blockchain (blockchain table). Các bảng này hoạt động giống như bất kỳ bảng bình thường nào, nhưng các bản ghi sẽ không thể bị thay đổi giá trị nhờ các mã blockchain được chèn vào.

Chức năng này, về cơ bản tạo ra một bảng chỉ ghi thêm dữ liệu mà không thể cập nhật hoặc xóa. Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể cài đặt để ngăn bảng bị gỡ bỏ toàn bộ hoặc một phần partition trong giới hạn thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là dữ liệu trong bảng blockchain có thể được tin tưởng về tính chính xác không bị thay đổi.

Kiểu dữ liệu Native JSON

Oracle đã giới thiệu hỗ trợ cho JSON trong Oracle Databasse 12c, lưu trữ dữ liệu JSON dưới dạng VARCHAR2 hoặc LOB (CLOB hoặc BLOB). Điều này cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng với tính linh hoạt của mô hình thiết kế không lược đồ, kết hợp với sức mạnh của CSDL Oracle. Trong Oracle Databae 21c, việc hỗ trợ JSON được tăng cường hơn nữa với kiểu dữ liệu “JSON”. Điều này có nghĩa là thay vì phải phân tích cú pháp JSON trên các các câu truy vấn đọc hoặc cập nhật dữ liệu, quá trình phân tích câu lệnh SQL chỉ cần khi lệnh ghi dữ liệu. Dữ liệu JSON sau đó được lưu trữ ở định dạng nhị phân giúp việc truy vấn nhanh hơn đang kể: 4 hoặc 5 lần cho câu lệnh SQL đọc dữ liệu và 20 đến 30 lần cho câu lệnh cập nhật.

Bên cạnh đó, hàm JSON_TRANSFORM mới sẽ giúp việc cập nhật và loại bỏ nhiều thuộc tính trong một nội dung JSON trở nên đơn giản hơn nhiều. Oracle cũng bổ sung tính năng tương thích cho kiểu dữ liệu JSON mới cho các công cụ quan trọng liên quan như Datapump và GoldenGate.

Thực thi JavaScript bên trong Oracle Database

Trong Cơ sở dữ liệu Oracle 21c, các developer có thể thực thi các đoạn mã JavaScript bên trong cơ sở dữ liệu, thay vì phải chuyển dữ liệu ra ngoài trình duyệt. Công cụ đa ngôn ngữ (MLE) trong Cơ sở dữ liệu Oracle 21c, được cung cấp bởi GraalVM, tự động ánh xạ các loại dữ liệu JavaScript sang các loại dữ liệu CSDL Oracle và ngược lại. Ngoài ra, bản thân mã JavaScript có thể thực thi PL / SQL và SQL thông qua mô-đun JavaScript tích hợp sẵn.

SQL Macros

Để xử lý các câu lệnh SQL phức tạp, truy xuất và liên kết nhiều bảng với nhau, các lập trình viên thường sử dụng các hàm và thủ tục để đơn giản hóa. Nhưng điều này có thể khiến hiệu năng xử lý kém đi. Oracle Database 21c giải quyết vấn đề này bằng việc cho phép hàm có thể trả về một SQL Macro thay vì giá trị đơn lẻ. Tính năng này giảm thiểu việc gọi hàm nhiều lần, đồng thời giảm độ phức tạp của câu lệnh phải viết, cũng như tăng tốc độ xử lý chung, tương tự với việc sử dụng các View Parameterized và bảng Polymorphic.

Cải tiến tính năng CSDL trên bộ nhớ (In-Memory)

Trên các phiên bản Oracle Database trước, tính năng đưa CSDL lên bộ nhớ (In-Memory) đã được cung cấp để đem lại hiệu năng cao trong cả mô hình truy vấn theo dòng (row-base) và theo cột (columnar). Phiên bản mới Oracle Database 21c giới thiệu thêm ba cải tiến chính để nâng cao hiệu suất và dễ sử dụng khi sử dụng Oracle Database In-Memory: Database In-Memory Vector Joins, Self-Managing In-Memory Column Store, In-Memory Hybrid Columnar Scans

Các cải tiến đáng chú ý khác

  • Cho phép đặt các tham số khởi tạo tùy biến thay vì giá trị cố định: ví dụ như thiết lập số CPU_COUNT là một nửa số CPUcủa máy chủ
  • Automatic Zone Maps: tạo các Zone Maps tự động dựa trên sử dụng của các câu truy vấn, việc mà trước đây phải thiết lập thủ công
  • Giải thuật In-Database Machine Learning (ML) tích hợp sẵn trong CSDL, giúp tận dụng sức mạnh của CSDL Oracle để xây dựng các mô hình dự đoán (sử dụng hơn 30 thuật toán ML) chạy trực tiếp trên dữ liệu được lưu trữ trong các bảng cơ sở dữ liệu
  • AutoML: Oracle Database 21c giúp tận dụng lợi thế của Machine Learning trong CSDL đơn giản hơn bằng cách cung cấp giao diện Machine Learning Python cho CSDL
  • Các mô hình biểu đồ được tối ưu trong việc lưu trữ và hiệu năng, để có thể thể hiện các đồ thị chức đến hàng hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ cạnh và đỉnh
  • Cải thiện Sharding: giúp việc phát triển các ứng dụng Java trên Oracle Sharding dễ dàng hơn
  • Hỗ trợ Persistent Memory (PMEM): lưu trữ trên PMEM cải tiến đáng kể về độ trễ và băng thông so với lưu trữ trên HDD và SDD

Oracle Database 21c là bản phát hành đổi mới – Innovation relase – khi so sánh với các bản phát hành dài hạn – Long Team release. Do đó, thời gian hỗ trợ sẽ bị giới hạn (trong khoảng 2 năm).Khách hàng đang sử dụng các bản Oracle Database cũ như 11gR2, 12cR1, 12cR2, 18c được khuyến cáo nâng cấp lên phiên bản Oracle Database 19c – hiện là bản phát hành dài hạn với hỗ trợ sẽ kéo dài đến Tháng Tư 2027.

Chi tiết toàn bộ các cải tiến mới của Oracle Database 21c có thể xem tại Oracle Database 21c New Features Guidehttps://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/nfcon/

%d bloggers like this: