Bảo mật thông tin xuất phát từ phía ngân hàng và khách hàng

Số hóa trong ngành ngân hàng là xu hướng tất yếu để các ngân hàng tồn tại và phát triển trong thời đại mới trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và sự lớn mạnh của Fintech (công nghệ tài chính).  Bên cạnh những lợi ích đem lại như giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, đưa lại nhiều tiện ích cho khách hàng, thì những lo ngại về vấn đề bảo mật trong các giao dịch thanh toán cũng ngày càng tăng. Thiệt hại liên quan đến lĩnh vực này tăng theo cấp số nhân. Việc bảo mật thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại trong lĩnh vực ngân hàng cần được thực hiện từ cả phía ngân hàng và khách hàng.

An toàn, bảo mật hệ thống thông tin từ phía ngân hàng: Khi chuyển đổi hoạt động sang mô hình ngân hàng số đồng nghĩa với việc áp dụng phương thức cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ mới, do đó mô hình quản lý cũng phải thay đổi để thích nghi, ví dụ: Quản trị từ xa qua môi trường mạng, không làm việc tại văn phòng; đa dạng dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ kết nối đa phương tiện. Cấu trúc và vai trò của các bộ phận cấu thành của tổ chức phải đáp ứng được yêu cầu linh hoạt, hiệu quả trong quản lý rủi ro. 

Việc phát triển đa dạng dịch vụ kéo theo hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phải mở rộng, có những đặc điểm: Cấu trúc hệ thống CNTT ngày càng đa dạng, phức tạp; tích hợp nhiều loại thiết bị, sản phẩm khác nhau (máy chủ, phần mềm hệ thống, cơ sở dữ liệu, thiết bị truyền thông và an ninh…).

Bên cạnh đó, việc cung cấp dịch vụ ngân hàng số trên môi trường mạng Internet hiện nay gặp nhiều thách thức về tội phạm công nghệ cao. Do đó, hạ tầng ứng dụng CNTT cho ngân hàng số nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ sẽ dễ bị mất an toàn nếu bất cứ thành phần nào có lỗ hổng bảo mật hoặc năng lực tổ chức quản lý kém, không am hiểu đầy đủ về đặc tính của mô hình dịch vụ mới.

Một rủi ro nữa từ phía ngân hàng, đó là đạo đức nhân viên ngân hàng. Đôi khi trường hợp xảy ra mất tiền của khách hàng lại do có sự cấu kết của chính nhân viên ngân hàng.

An toàn bảo mật thông tin từ phía khách hàng: Hệ thống công nghệ thông tin dù hiện đại thế nào đi nữa thì vẫn cần sự tương tác với con người trong việc cung cấp thông tin đầu vào. Các sai sót trong quá trình tương tác không đúng với quy định, hoặc vượt ngoài tầm kiểm soát, sàng lọc thông tin đầu vào thiếu chặt chẽ sẽ dẫn đến mất an toàn cho hệ thống/cho khách hàng. Nếu như ngân hàng có thể chủ động kiểm soát hoạt động từ nhà băng, thì bên phía khách hàng lại phụ thuộc vào chính họ và các yếu tố bên ngoài khác. Thực tế, “Tin tặc có thể dễ dàng “trộm” tiền trong tài khoản, đôi khi không phải bằng cách khai thác lỗ hổng bảo mật ngân hàng, mà do chính thói quen giao dịch trực tuyến của chủ thẻ”.

Vì vậy, một trong các rào cản lớn trong việc đảm bảo an toàn bảo mật khi cung cấp dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam là nhận thức về an toàn thông tin của người dùng trên môi trường mạng.

Reference: https://tapchinganhang.gov.vn/giai-phap-tang-cuong-an-ninh-bao-mat-trong-phat-trien-ngan-hang-so.htm

Leave a Reply

%d bloggers like this: